Výrobní činnost
chladicí vitríny chladicí přístěnky na maso a uzeninychladicí skříně na vínochladicí přefukované plochychladicí statické plochychlazené vanychladicí pulty na rybyatypické výrobkygastronomické celky na klíč
Obchodní činnost
výrobníky ledumyčky skla a nádobí
novinky
DORTMUND NS ECO
 
01.9.2013
SPECIÁLNÍ PRODUKTY

 
 
Drtič ledových kostek
C 103 C 105
Produkce kg/min 3 5
Zásobník kg 1 5
Rozměry mm 320 x 180 x 330 510 x 370 x 310
Příkon kW 0,15 0,15
Hmotnost kg 10 25
 
 
 
 
IN LINE FILTRAČNÍ ZAŘÍZENÍ ER - ILCP

Pro běžnou filtraci vody při malých průtocích se ukazuje jako efektivní použití tzv. IN LINE filtrů. Výhodou těchto filtrů je malý rozměr, vysoká filtrační kapacita a relativně nízká cena. IN LINE systémy se s úspěchem používají u malých kávovarů, nápojových automatů a malých výrobníků ledu. Vstup a výstup mají 3/4" a jak již z názvu vyplývá, instalují se rovnou na přívodní potrubí vody. Výměna se provádí tak, že se vymění celý filtr.
 
Typ ER-ILCP se skládá z filtračního lůžka naplněného vysoce kvalitním aktivovaným uhlíkem a je doplněn o 20mikronový sedimentační postfiltr, který zachycuje mechanické nečistoty. Aktivovaný uhlík odnímá z vody chlór a organické sloučeniny způsobující různé pachuti a zápachy finálního produktu. Dále obsahuje fosfátové krystaly. Fosfát je vodou vymýván a usazuje se na vnitřních součástech gastronomických zařízení, kde svou přítomností zabraňuje usazování vodního kamene.
 

Technická charakteristika:
délka: 27 cm
průměr: 6,4 cm
hmotnost: 0,557 kg
max. tlak: 8 bar
Minutový průtok - 3,4 l/min
Celková chemická absorpční kapacita je 7 000 litrů
 
Ideální filtr pro nápojové automaty, malé kávovary a výrobníky ledu nebo tam, kde není dostatek místa pro instalaci větších filtrů.
 
Upozornění: Tento filtrační systém nelze používat na úpravu vody neznámé kvality nebo mikrobiologicky znečištěné, bez odpovídajícího desinfekčního zařízení.
FILTRAČNÍ SYSTÉM ER - 110

Systém ER-110 je určen pro dvoustupňovou úpravu vody. V první fázi dochází k odstranění sedimentu a zákalu způsobujícího škody na výrobnících ledu. Ve druhém stupni je odbouráván chlór a těkavé organické látky, které způsobují pachutě, zápachy a narušují kvalitu produkovaného ledu. V závislosti na typu výměnné vložky je zabraňováno tvorbě vodního kamene.
 
 

Výhody dvoustupňové úpravy vody

Každá vložka má svůj specifický účel a může být vyměněna nezávisle na stavu opotřebení druhé vložky. Sedimentační vložku je třeba vyměnit pouze pokud je zanesena sedimentem do takové míry, že tlak vody za filtrem poklesne pod požadovanou hodnotu. Vložka obsahující aktivní uhlí může být vyměněna až po vyčerpání doporučené absorpční kapacity.
 
Popis systému

Dvojitý filtrační systém ER-110 se skládá ze dvou filtračních krytů délky 25 cm. První průhledný styrenoakrylonitrátový filtrační kryt je spojen s modrým ABS - filtračním krytem mosazným dvojniplem. Oba kryty mají odvzdušňovací ventily. Sedimentační filtrační vložka je umístěna v průhledném filtračním krytu kvůli jednoduché vizuální kontrole. Druhá speciální filtrační vložka, která je volena podle kvality vody a podle účelu použití, je umístěna v modrém filtračním krytu. Oba filtrační kryty jsou přišroubovány ke kovovému nosníku, který umožňuje připevnění celého systému na zeď nebo na jinou podporu. Průtoky systému jsou dány doporučenými efektivními průtoky speciálními filtračním vložkami.
 
Technická charakteristika:
Vstup a výstup systému má velikost 3/4"
max. tlak: 8,7 bar
max. teplota: 52°C
Minutový průtok - 4,5 l/min
Celková chemická absorpční kapacita je 10 000 litrů
Aplikace
Typ filtrační vložky
Maximální minutový průtok
Přepočtená kapacita pro použití
Poznámka
ER-110
XD-5
XCP-10
4,5 l/min
Do 150 kg/den ledové kostky
nebo 200 kg/den ledová tříšť
Sediment / Chlór
Pachutě a zápachy
Vodní kámen
Sedimentační filtrační vložka

Sedimentační filtrační vložka XD-1 a XD-5 je tvořena smotávaným polypropylenovým vláknem. Má vynikající chemickou resistenci a na rozdíl od celulózových vložek brání růstu bakterií. Průtočný profil má gradient hustoty pro prodloužení životnosti vložek a odstraňuje částice o velikosti přes 1 nebo 5 mikronů. (viz číslo v typovém označení). Umisťuje se v systému vždy jako první. Kromě toho, že chrání Vaše výrobníky ledu, chrání současně následující speciální filtrační vložku před zanesením sedimentem, čímž, podstatně prodlužují její životnost.

Sedimentační vložka by měla být měněna po poklesu tlaku vody pod přípustnou hodnotu, která je dána technickými parametry výrobníku ledu. Její životnost je limitována množstvím sedimentů ve vodě, avšak výměna se doporučuje každých 6 měsíců.
 
Speciální filtrační vložka

Aktivní uhlíkofosfátová filtrační vložka XCP-10 je složena z granulovaného aktivovaného uhlíku s příměsí hexametafosfátu. První funkcí této vložky je odbourávání chlóru, pachutí, zápachů a některých organických sloučenin. Druhou funkcí je zamezení tvorby vodního kamene. Pomocí hexametafostátu je narušován proces tvorby uhličitanu vápenatého, který vodní kámen způsobuje. Tato vložka obsahuje nadto polypropylenový postfiltr zachycující mechanické nečistoty o velikosti přes 20 mikronů. Vložka je tedy tříúčelová a je efektivní při ochraně před vodním kamenem. Účinnost - do -15° N tvrdosti vody.
 

 
 
Conteg Cooling s.r.o., Nádražní 401, 250 64 Hovorčovice, tel. 283 061 593, firma@conteg-cooling.cz