Výrobní činnost
chladicí vitríny chladicí přístěnky na maso a uzeninychladicí skříně na vínochladicí přefukované plochychladicí statické plochychlazené vanychladicí pulty na rybyatypické výrobkygastronomické celky na klíč
Obchodní činnost
výrobníky ledumyčky skla a nádobí
novinky
DORTMUND NS ECO
 
01.9.2013
NĚKOLIK SLOV O VÝROBĚ LEDU

Led není ničím jiným než jedním z fyzikálních skupenství vody. Jeho charakteristiky zůstávají nezměněné bez ohledu na to, jakou má podobu. Na druhé straně požadavky koncových uživatelů, jak pro obchodní tak průmyslové účely, mohou být vzájemně odlišné. Každý uživatel má své zvláštní požadavky týkající se množství a druhu ledu. Důležité jsou také stupeň tvrdosti, tvar a velikost ledu.
Ve stylové restauraci mají jistě poněkud odlišné požadavky na led než v prodejně čerstvých ryb, jak z hlediska jeho druhu, tak množství. Navíc existují rozdíly závislé na místě instalace konkrétního výrobníku ledu, od samostatné klimatizované místnosti, zápultí baru až po běžnou kuchyni, které je třeba rovněž vzít v úvahu.

Obecné zásady provozu:

Provoz jakéhokoliv výrobníku ledu je významně ovlivňován okolní teplotou a teplotou vstupní vody. Aby bylo dosaženo maximální produktivity, musí být výrobníky instalovány na chladném místě, mimo dosah přímých slunečních paprsků a topných těles. Je třeba si rovněž uvědomit, že výrobníky ledu chlazené vzduchem, zejména větších výkonů, vyžadují pro efektivní provoz větraný prostor. Volná cirkulace vzduchu uvnitř a v okolí místa instalace snižuje nadbytečný tlak v zařízení, prodlužuje jeho životnost a snižuje nutnost servisních zásahů. Naopak výrobníky ledu chlazené vodou několikanásobně zvyšují nároky na spotřebu vody.

Pro bezchybnou funkci výrobníku je klíčová kvalita vody, zejména její tvrdost, obsah vápenatých solí a minerálů i mechanických nečistot. Případné negativní vlastnosti vody lze eliminovat instalací vhodných filtrů nebo magnetickou úpravou vody. Doporučujeme zabudování předřazených filtrů na vodu, které zabraňují tvorbě vodního kamene a průniku zápachu a mechanických nečistot.

Kvalitnější výrobníky ledu jsou vybaveny speciálními filtry, které zabraňují usazování prachu a nečistot ve vzduchem chlazených kondenzátorech a které se jinak těžko odstraňují u zákazníka. U modelů chlazených vodou jsou instalovány tlakové ventily, které snižují spotřebu vody.

Dlouhodobé zkušenosti dokazují, že více než 80 % poruch výrobníků v záruční i pozáruční době je způsobeno nevyhovující kvalitou vody nebo nevhodným umístěním výrobníků, například v neodvětraných prostorách nebo naopak při okolní teplotě nižší než +5°C.SYSTÉMY VÝROBY LEDU A DRUHY KOSTEK


KOMPAKTNÍ ZAOBLENÉ KOSTKY

Výrobníkový systém

Pro výrobu kostkového ledu je z hlediska chlazení ideální kulatá forma ve tvaru komolého kužele, ze které se kostky ledu vyrobené v výparníku uvolňují. Modifikované kostky ledu bez ostrých hran mají příjemný a praktický tvar komolého kužele s mírně zploštělými boky, takže vyhovují všem typům sklenic a zároveň jejich zvláštní tvar zabraňuje "zavíčkování" formy. Výsledkem jsou průzračné a soudržné oddělené kostky ledu, které neředí nápoje.
Pro výrobu kostkového ledu jsou velmi důležité trysky, které musí být vyrobeny z kovu (mosaz), snadno demontovatelné a musí zajišťovat silný průtok vody, aby nedocházelo ke vzniku problémů souvisejících s obsahem vápenatých solí ve vodě.
Práce systému nastřikovacích trysek je řízena termostatem, který sleduje dvě hodnoty teploty a časovým spínačem. Při dosažení nastavené teploty výparníkových kalíšků, které jsou zhotoveny z mědi, nejvíce tepelně vodivého materiálu, spustí termostat spínač a dochází k tvorbě ledových kostek. Po namražení se mrazicí cyklus přepne zpět a dojde k uvolnění všech kostek ledu z výparníkových kalíšků. Tento systém umožňuje nastavení výrobních cyklů v závislosti na instalaci výrobníku v chladném nebo teplém prostředí. Výsledkem jsou vždy kompaktní kostky ledu téže hmotnosti.
Uvedený systém je sice nákladnější než ostatní systémy na výrobu ledu, dokáže však zajistit lepší parametry vyrobených kostek ledu a delší životnost přístrojů.
Čerpadlo, které je používáno na rozstřikování vody ve výparníku je vysoce výkonné a musí být vybaveno grafitokeramickým těsněním. V žádném případě nelze používat čerpadla pro běžné použití v domácnostech, která po několika hodinách běžného provozu začnou propouštět vodu.

V závislosti na předpokládaném použití ledu lze volit ze tří velikostí a hmotností ledových kostek - 13g, 18 g a 33 g.HRANATÉ ZKOSENÉ KOSTKY

Výrobníkový systém

Voda je čerpána do rozdělovače, umístěného nad vertikálním výparníkem, a stéká dolů přes skořepinové příhradové formy, kde mrzne na led.
Jakmile vrstva ledu dosáhne určitou tloušťku, dostane se do kontaktu s ledem hrot senzoru a spustí se vyprazdňovací cyklus. Horký vzduch cirkuluje skrze výparníkový had poté uvolňuje ledové kostky.
Šikmé provedení příhrad namrazovací formy umožňuje samovolné vypadávání kostek ledu vlastní tíží, které se svádějí do zásobníku.
Aby se zabránilo hromadění minerálních usazenin, proplachuje se během vyprazdňování ledu vodní jímka pomocí vodního čerpadla při otevřeném výpustním solenoidovém ventilu.KALÍŠKOVÝ LED - "kolesový" systém"

Výrobníkový systém

Formy na led jsou nasazeny v kruhu na chlazené nosné ose, která se otáčí v nádržce naplněné vodou. Vyrobené kostky ledu ve tvaru náprstku nejsou příliš vhodné do alkoholických koktejlů, protože svým tvarem zvětšují chladicí povrch a rychle tají. Současně mají tendenci k vytváření ostrých hran, které mohou způsobit drobná zranění a ke slepování kostek ledu v zásobníku.

Zdokonalení kolesového systému přináší tzv. technologie "vlnění". Voda v nádržce se rytmicky vlní pomocí jednoduchého mechanického zařízení. Díky tomuto neustálému pohybu nejprve namrzají molekuly vody, zatímco veškeré nečistoty a zejména minerály zůstávají na dně nádržky, odkud jsou vyplavovány se zbytkovou vodu. Výsledkem je čistý a krystalický led.

Uvedené systémy jsou používány především ve vysokohorských oblastech, kde voda obsahuje vysoké procento minerálů nebo tam, kde je k dispozici pouze voda s nižší kvalitou.LEDOVÁ TŘÍŠŤ
 
Výrobníkový systém

Voda vstupuje do výrobníku vstupní tvarovkou, která obsahuje sítko, a protéká plovákovým ventilem do vodního zásobníku. Ze spodu zásobníku voda přichází ke dnu výparníkového válce a obklopuje nerezový šnek, umístěný ve středu válce. Pro výrobu vločkového ledu je používána metoda dopravního šneku a vertikálního válce.
Hadovitě stočená trubice výparníku, uložená mezi dvěma stěnami, obtáčí mrazící komoru. Chladivo stéká trubicí shora dolů a udržuje konstantní teplotu podél celé plochy stěny výparníku. V mrazícím válci se musí udržovat konstantní výška vrstvy vody kolem šneku, která je udržována pomocí zásobníku a plovákového ventilu. Voda ve styku s chlazenou vnitřní stěnou válce se mění na led. Led rovnoměrně vytvářený na chlazené ploše válce se pohybuje směrem vzhůru prostřednictvím otáčivého pohybu šneku. Jak šnek vynáší led vzhůru k výsypnému žlabu, speciálně konstruovaný lamač z něj vytlačuje přebytečnou vodu a vyhrnuje tvrdé, suché kousky ledu do sběrné nádoby.

Poptávka po těchto přístrojích vybavených integrovaným zásobníkem výrazně vzrůstá zejména v oblasti podniků veřejného stravování, protože produkovaný led se hodí jak do kuchyní, tak i na jídelní stoly. Zelenina posypaná ledovou tříští o teplotě 0 až -1°C vydrží v chladné místnosti čerstvá, ryby a jiné druhy masa proložené ledovou tříští mohou být uskladněny v chladicím boxu bez změny barvy a navíc udrží svěží vzhled. Při použití na jídelních stolech je ledová tříšť vhodná do chladicích nádob na láhve nebo jako ledové lože pro prezentaci másla, sýrů, ovoce, dezertů a všech druhů salátů.

Výrobníky ledové tříště jsou rovněž instalovány ve farmaceutických a lékařských laboratořích, kde slouží k uchování vzorků.ŠUPINOVÝ LED

Výrobníkový systém

Existují dva základní systému výroby šupinového ledu - s vertikálním stacionárním nebo horizontálním rotačním výparníkem.

Vertikální stacionární výparník

Led se tvoří na podchlazeném povrchu výparníku, na který je rovnoměrně nastřikována voda pomocí rotující sprchy. Současně se sprchou rotuje i nůž, který seškrabuje vytvořenou ledovou vrstvu a ta padá dolů do zásobníku.

Fixní, vertikální výparník s otáčejícím se nožem zaručuje jak rovnoměrné nastřikování chladiva ve válci a tím i homogennost šupin, tak i dlouhodobou bezpečnost výrobníků a nízké nároky na instalaci a údržbu v maximálně zatížených provozech.

Z hlediska funkčnosti pracují tyto přístroje na principu dvojí kondenzace pomocí chlazení vzduchem a vodou při provozu za vysokých teplot, kdy se při chlazení vzduchem automaticky otevře tlakový ventil a dojde ke spuštění přídavného vodního kondenzátoru. Uvedený princip je bezpodmínečně nutný k zajištění naprosté účinnosti výrobníků ledu ve všech zeměpisných šířkách. Samozřejmostí je rovněž možnost instalace výrobníku chlazeného pouze vodou, je třeba však zajistit dostatečný tlak a přívod vody.

Určitou modifikací jsou modely se spirálovitým nožem rotujícím nejen kolem výparníkového válce, ale i kolem své vlastní osy. Tento způsob stírání je používán u výrobníků ledu s vyšší produkční kapacitou, tj. přes 3 000 kg/ 24 hod.

Horizontální rotační výparník

Uvedený systém výroby šupinového ledu je založen na principu otočného bubnového výparníku, který se otáčí kolem své střední osy. Horizontálně uložený buben je částečně ponořen do vody a při svém otáčení unáší na svém vnějším povrchu film vody, který okamžitě mrzne; další množství vody je čerpáno do rozdělovače, z něhož stéká na povrch bubnu, kde rovněž mrzne a zesiluje ledovou pokrývku bubnu. Ledová vrstva setkává s hranou ořezávacího nože, kterou je oddělována od pláště bubnu a lámána na nepravidelné šupiny. Ledové šupiny jsou zcela suché a podchlazené a po oddělení od bubnu padají do zásobníku.

 
 
Conteg Cooling s.r.o., Nádražní 401, 250 64 Hovorčovice, tel. 283 061 593, firma@conteg-cooling.cz